E-SHOP

KONTAKTY

Adresa:
TSdesign s.r.o.
Sakařova 636
53003  Pardubice
Infolinka:
mob: +420 604 602 863

Novinky


cena: 3 990,- Kč

cena: 9 990,- Kč

cena: 5 000,- Kč

cena: 12 700,- Kč

Návod na montáž budíkůV zásadě se nabízejí tři možnosti jak upravit vizáž sériových ciferníků palubních přístrojů. Nejlevnější a na složitost montáže nejméně náročnou variantou (bez nutnosti demontáže ručiček) jsou takzvané "polepy". Jde o samolepící ciferníky, jejichž stupnice a font písma přesně kopíruje původní provedení měřičů. Krom odlišného barevného ztvárnění může polep obsahovat i nové grafické prvky (obrázky, loga, nápisy), jenž nebudou vzhle­dem k ponechání původních ciferníků podsvíceny. To se pochopitelně netýká vozů s osvětlením měřičů shora.
Druhou variantou je výměna kompletních ciferníků, jejichž součástí je vlastní průsvitka, tedy vrstva určující které plošky budou prosvíceny a jakou barvou. Prostor pro kreativitu zpracování je u této varianty výrazně větší, nepříjemným limitujícím faktorem je ovšem původní poloha světelných zdrojů, neumožňující dostatečné prosvícení v blízkosti os měřičů. Na pomyslném vývojovém vrcholu jsou ciferníky s plazmovou podkladovou vrstvou nahrazující průsvitku. Plazmová vrstva dokáže svítit stejně intenzivně na libovolném místě ciferníku. Výsledná denní i noční vizáž pak závisí pouze a jen na nápaditosti a estetickém cítění výrobce.

V následujícím povídání se zaměříme na instalaci plastových ciferníků (s integrovanou průsvitkou) v inverzním designu RS do vozu Škoda Felicia. Výměnu těchto ciferníků je možné rozšířit o úpravu podsvícení do požadovaného barevného odstínu. Barvu výsledného osvětlení tvoří vedle průsvitky i světelný zdroj. Původní sériové žárovky měřičů můžete nahradit barevnými, speciálně upravenými, supersvítivými LED.

K výměně ciferníků si připravte plochý a křížový šroubovák, klíč pro odpojení ukostřovacího kabelu z akumulátoru, nástavec TG (tisícihran), nástrčný klíč číslo 7, ploché kleště, lihový značkovač, pravítko a rozebraný dřevěný kolíček. K ruce se vám bude hodit i graf závislosti rychlosti vozu na otáčkách motoru při konkrétním zařazeném rychlostním stupni.
Pro zpřístupnění ciferníků je nutné demontovat celý přístrojový štít. V motorovém prostoru uvolněte z převodovky náhon tachometru a odpojte ukostřovací kabel z akumulátoru. Na přístrojové des­ce opatrně vypáčte plastové krytky upevňovacích šroubů, popřípadě vyjměte palubní počítač. Pětici šroubů s křížovou hlavou vyšroubujte a přístrojovou desku povytáhněte. Ze zadní strany desky odpojte náhon tachometru a vypojte veškeré konektory od přístrojů a spínačů. Nechcete-li pokoušet své ekvilibristické dovednosti, odmontujte volant a obložení volantového sloupku, není to sice nezbytně nutné, ale ušetříte si tak pár nervových buněk a minimalizujete riziko odření plastových dílů. Vyjměte přístrojovou desku. Ve vrchní části přístrojového štítu odjistěte dvě drátové spony a pohybem štítu směrem nahoru vysuňte dva kolíky z usazení v přístrojové desce. Štít vyjměte.
Po obvodu přístrojového štítu je umístěno šest úchytů plastové kapličky a devět úchytů čirého překrytí. Úchyty postupně s citem stlačte a oba díly od štítu oddělte. Ze zadní strany přístrojového štítu demontujte černý kryt tištěného spoje připevněný šesticí šroubů s křížovou hlavou. Tím získáte přístup k upevňovacím maticím palivoměru, teploměru a otáčkoměru. Nástrčným klíčem číslo 7 matici každého měřiče vyšroubujte a zatlačením na šroub ze zadní stěny štítu měřič z přední strany vysuňte a vyjměte. Rychloměr je na rozdíl od zbylých měřičů připevněn ve štítu čtyřmi šrouby. U verzí s palubním počítačem je pod dvěma z nich navíc umístěn snímač počítače. V obou případech čtveřici šroubů vyšroubujte a rychloměr vysuňte z přístrojového štítu.
Z vnitřní strany palivoměru (stejně tak teploměru a otáčkoměru) vytlačte vhodným nástavcem zalisovaný kovový doraz. Ručičky palubních měřičů mají zpravidla jisté mechanické předpětí, proto po odstranění dorazů ručičky klesnou pod nulovou hodnotu stupnice. Tuto .klidovou" polohu ručičky musíte zachovat i po její opětovné montáži. Z toho důvodu si směr ručičky označte co možná nejpřesněji, pomocí pravítka a lihového značkovače, přímo na světlovod (čirý plast pod ciferníkem). Připravte si rozebraný dřevěný kolíček a s maximální opatrností se pusťte do demontáže ručiček měřičů. Obě půlky kolíčku vložte svým nejnižším bodem co nejblíže k ose měřiče a opatrným tlačením částí kolíčků proti sobě ručičku klínovým efektem uvolněte a stáhněte z osy. Pod kolíček je vhodné vložit kousek čistého papíru, čímž předejdete odření ciferníku. Nástavcem T6 vyšroubujte dva upevňovací šrouby a rozeberte sestavu měřič - světlovod - ciferník.

Připravte si nový RS ciferník a sestavu opět složte. Šrouby dotáhněte jen zlehka, aby nedošlo k pokroucení nového ciferníku. Můžete si u nás nechat změnit barvu podsvícení ručiček. Nasaďte ručičku do dříve označené polohy a za lisujte kovový doraz. K tomu můžete opět využít rozebraný kolíček. Tentokrát ho postavte na bok tak, aby zářez obepínal vrchní část dorazu a souvislým tlakem na kolíček doraz zatlačte. I zde je více než vhodné podložit kolíček papírem nebo starým ciferníkem. O odření nového doplňku jistě nestojíte. Sestavený měřič namontujte zpět do přístrojového štítu.

Rozměrné těleso měřiče rychlosti neumožňuje demontovat doraz před demontáží ručičky, což s sebou přináší nemožnost označení klidové polohy, respektive předpětí měřiče. K nutnému vyplívajícímu řešení se ještě dostaneme, teď se pojďme ve zkratce zaměřit na postup výměny ciferníku rychloměru. Demontujte ručičku, vyšroubujte dva upevňovací šrouby a oddělte ciferník se světlometem od tělesa měřiče. Vytlačte kovový doraz a plochým šroubovákem uvolněte dva plastové rámečky okolo číselníků kilometráže. Vyměňte ciferník za nový a opačným postupem, vyjma nasazení ručičky, rychloměr sestavte a namontujte do přístrojového štítu.

V tuto chvíli můžete na moment odbočit k instalace LED, spočívající v prosté záměně za původní žárovky. Doporučujeme u aut s LED již v autě vyměnit za super svítivé bílé. Zlepší Vám to svícení a rozptyl světla, takže nemáte světlejší a tmavší místa jako u žárovek. (Tato situace se týká u něketrých typů aut, kde jsou pouze dvě žárovky.) Budíky s SMD LED systémem méně prosvítí budíky, proto doporučujeme vyměnit za super svítivé (bílé), kde dosáhnete skvělého výsledku. Ze zadní strany přístrojového štítu pomocí plochých kleští vyjměte pootočením čtyři žárovky ukotvené v zelených paticích a místo nich umístěte LED. Při montáži dbejte na správnou polaritu diod (možné měnit pootočením o 180 stupňů). Nehrozí sice riziko poškození, ale vyhnete se tak pozdější pracné nápravě v podobě opětovné demontáže přístrojového štítu. Správné nasazení ručičky rychloměru a kalibraci ostatních měřičů vám zajistí pouze specializovaný servis. Pokud se však smíříte s možným drobným zvýšením nepřesnosti můžete postupovat následovně. Po výměně ciferníků provizorně namontujte přístrojový štít (bez čirého překrytí) do palubní desky, připojte konektory a náhon tachometru. Na místo spolujezdce usaďte pozorného pomocníka s grafem rychlostí, či s tabulkou vybraných hodnot a vydejte se na opuštěnou, širokou a hlavně přehlednou silnici na testování. Z grafu rychlostí můžete například odečíst, že při zařazeném třetím rychlostním stupni a při patnácti stech otáčkách motoru za minutu jede Felicia 1.3MPi 50kW na sériových pneumatikách 165/70 R13 rychlostí 29 kilometrů v hodině, což je téměř ideální parametr pro nasazení ručičky rychloměru. Rozjeďte se na konstantní rychlost a ručičku opatrně nasaďte. Otestujte správnost měření i při vyšších rychlostech, případně ručičku znovu sejměte a postup opakujte. Když údaje rychloměru odpovídají tabulce hodnot, zamáčkněte ručičku do výchozí polohy a dokončete montáž přístrojového štítu do palubní desky.
Výměna ciferníků není ve své podstatě složitá, vyžaduje však, vzhledem k jemné mechanice měřičů, velkou dávku opatrnosti. Rovněž konečné testování a nasazování ručičky rychloměru předpokládá značnou soudnost úpravce.

Výrobce upozornuje: Plastové šablonky jsou testované na teploty v interiéru vozu od -15 do +50°C.Při větších teplotách nezaručuje výrobce odolnost šablonek, možnost (popraskání, kroucení). V tomto případě se reklamace neuznávají.Výměna plastové fólie budíků

Jestli se vám nelíbí původní podklad přístrojových budíků, tak je možnost si je vyměnit. Hledal jsem v internetových obchodech, které fólie do přístrojů nabízí (někdy pod názvem "polepy budíků" nebo "plastové šablony budíků"), ale nenašel jsem v ČR ani jedinou, která by je dělala pro Dacie. V tom případě vám zbývá pouze individuální návrh a vytištění u některé firmy, co se s tím zabývá. Rozhodně bych nedoporučoval tisk na fólii v domácích podmínkách. Provedl jsem si grafický návrh, oslovil jsem firmu Tuningsamolepka s.r.o. a ta mi nový štít podle mého návrhu vytiskla.

Pro zhotovení nové fólie ve stejné velikosti je potřeba naskenovat původní fólii a tu firmě poslat mailem. Pokud by se vám nechtělo přístrojovku rozebírat 2x, tak ZDE si můžete stáhnout mnou naskenovanou původní fólii z budíků v potřebné velikosti a kvalitě. Když už jsem se rozhodl nechat si vyrobit nový potisk budíků, tak jsem zrovna udělal více změn:

- změněné stupnice budíků

- u levých kontrolek přidána kontrolka vyhřívání sedadel (uprostřed)

- místo pravých kontrolek výřez pro display PP

- kontrolky předních a zadních mlhovek a otevřených dveří přesunuty doprostřed (4.řada) - zrušený otvor pro tlačítko nastavení hodin (přesunuto jinam)

- kontrolka v druhé řadě uprostřed změněna z tečky na zámek (imobilizér)

Navrh pristrojovky

Nejprve je potřeba demontovat základní desku z přístrojů. K tomu budete potřebovat šroubovák TORX20. Odšroubujte kryt mezi volantem a přístrojovkou (2 šrouby pod volantem) a kryt sundejte. Sundejte taky kapličku přístrojů. Tak se dostanete k šroubům, co drží budíky přístrojů. Odšroubujte 2 šrouby dole a 4 šrouby po stranách a přístroje opatrně vytáhněte. Odpojte 2 konektory vzadu a máte budíky venku.

          

Nyní musíte sundat ručičky budíků. Tady postupujte obezřetně, ať je neulomíte. Jsou jen s plastu.

Ručičky jsou na oskách pouze naražené. Není tam žádný závit. Ale drží velmi pevně. Táhnout za ručičky musíte ve směru osky. Neviklat ani nenaklánět, jinak ta plastová trubička, co je na osce, praskne.

Je dobré si něčím pomoct. Např. nůžkami nebo šroubovákem. Doporučuji také podložit si něčím nástroj, kterým si pomáháte, ať si nepoškrábete podklad přístrojů (alespoň papírem).

Táhněte ručičkou směrem od osky a při tom s ní lehce pootočte proti směru hodinových ručiček a měla by se uvolnit. Neotáčet ve směru hodinových ručiček, protože to by se otáčela ručička i s oskou. Proti směru má ručička doraz a z osky se "vykroutí".

Teď můžeme konečně přistoupit k sundání původní fólie. K tomu budete potřebovat šroubovák TORX10.

Odšroubujte všechny šrouby, co drží černý plast a tento plast sundejte. Poté přístrojovku otočte a sundejte horní krycí plast. Tak se dostanete k fólii. Ta drží pouze na čtyřech malých zobáčcích ve středu rychloměru a otáčkoměru (na každé straně 2) (viz červené šipky). Fólii stačí pouze vycvaknout z těch to zobáčků a máte ji venku.

     

Novou fólii pouze položte na bílý plast a zacvakněte do zobáčků. Měla by pasovat přesně. :) Nyní můžeme přistoupit k montáži přístrojů zpět. Nejprve nasadíme ručičky přesně do pozice, jak byly před demontáží. Opačným postupem jako byla demontáž, provedeme montáž základní desky zpět. Připojíme konektory na přístroje a zašroubujeme je zpět. Pokud jsme pracovali pečlivě, tak bude náš výsledek vypadat nějak takhle:

  

Pracujte obezřetně. V žádném případě nenesu zodpovědnost za to, pokud si neodborným zásahem zničíte základní desku v přístrojovém štítu!

Text a foto:http://logan.hantronix.net/budiky.php


VYHLEDÁVÁNÍ

Přihlášení:

NEJNOVĚJŠÍ


cena: 4 499,- Kč

cena: 3 990,- Kč

cena: 9 990,- Kč

cena: 5 000,- Kč

cena: 12 700,- Kč
Copyright 2009-2023 TSdesign s.r.o. Ltd. - Tuning Car Design


Pracuji ...